همه پست ها توسط Arvin Ilbeigi

بندرانزلی چاپ فرانسه

بندرانزلی چاپ فرانسه

هشت نه سال پیش بود که از پرستو حقی خواستم با سبک شخصی‌اش در تصویرسازی، یک فریم انزلی برایم «بسازد»؛ که ساخت.

بازمانده‌ی روز

بازمانده‌ی روز

زهرا امیریگانه (نقاشِ این مجموعه) با انتخاب جسورانه‌‌ی شب به جای روز، از فضای ذهنی ما آشنایی‌زدایی کرده و با رنگ‌های خاکستری و سربی، نورهای اثیری، و سایه‌های گنگ و خیال‌انگیز، شهری لغزان در میان مرئی و نامرئی ساخته است.

سیروس طاهباز

سیروس طاهباز

دوم دی‌ ماه، زادروز سیروس طاهباز بود. بی‌آن‌که در انزلی به یادش جمع شوند یا حتی کسی از کوچه‌ای که به نام او باشد عبور کند!

نقاشان انزلیچی

نقاشان انزلیچی

فروردین سال ۱۳۳۶: اداره کل هنرهای زیبا، به سه نقاش انزلیچی مقیم تهران مأموریت داده تا برای به تصویرکشیدن مناظر زیبای انزلی به شهرشان برگردند.

شهر خاموش

شهر خاموش

شهر خاموش در آغوشِ مه نهان می‌شد؛
چونان که والِ پیر در نهیبِ اقیانوس