popular

حقیقت در هنر امروز گیلان

حقیقت در هنر امروز گیلان

رویاروییِ زهرا امیریگانه با «حقیقت»، مواجهه‌ای شکوه‌گر، اعتراض‌آمیز، تلخ‌دهان و همچنان آرام (همچون خوی خودش) است. او مدام به شهر خود می‌اندیشد و با عتاب و مراقبتی زنانه، شهری که هست را برای غریبه بودن با آنچه «بود» و «می‌بایست باشد» سرزنش می‌کند.

فرصتی به نام پرندگان

فرصتی به نام پرندگان

صاحب این دکه‌ی کوچک و ناهمگون با فضای تاریخی پل قدیم غازیان، روزی به ذهنش رسیده تا از عادت «غذادادن مردم به کاکایی‌ها» درآمدزایی کند (قبل از آنکه مدیران شهری به این موضوع فکر کنند). ابتدا تابلویی دست و پا کرده و روی آن نوشته: «نان خشک موجود است؛ ۱۰۰۰ تومان».

گردشگری در پاییز گیلان

گردشگری در پاییز گیلان

می‌گویند پاییز، پادشاه فصل‌هاست. آدم‌های زیادی بر این باورند و پاییز را برای خنکی دل‌انگیز و پالت رنگی‌ چشم‌نوازش دوست می‌دارند. اما پاییز برای ایرانیان، فصل سفر نیست.

طراحان و خوانشِ رفتار مردم

طراحان و خوانشِ رفتار مردم

نام این مرد، سید محمد تائب است. یکی از معلمان انزلی در دوره‌ی پهلوی اول که برای پُز بهتر در عکس یادگاری با نرده‌های آیکونیک بلوار، روی پشتی یک نیمکت چوبی نشسته است!

کمی از جزئیاتِ به‌ظاهر کم‌اهمیت

کمی از جزئیاتِ به‌ظاهر کم‌اهمیت

احتمالاً این‌گونه بوده که شهردار وقت انزلی می‌خواسته تکه‌ای از حاشیه‌ی ساده‌ و قدیمی باغچه‌های بلوار را ترمیم کند و به این فکر افتاده که چرا دردسر بکشد و با «قالب‌بندی و بتن‌ریزی در محل» به الگوی قبل وفادار بماند؟!

ابوالحسن‌ محمدرضایی

ابوالحسن‌ محمدرضایی

ده‌ساله بودم که ابوالحسن‌خان محمدرضایی، معلم نقاشی‌ام شد. دو روز در هفته، روی چهارپایه‌ چوبی دکان کوچک نقاشی‌اش می‌نشستم و آبرنگ می‌آموختم. برایم نقاشی فراتر از سرگرمی بود.