سینما

اصغر کهن ‌قنبریان

اصغر کهن ‌قنبریان

دهه‌ی شصت بود؛ یخ‌های نشسته بر زمینِ فرهنگ به آرامی آب می‌شد و نهال اصلی تئاتر آماتوری انزلی، در دستان او بود.‌ «تئاتر» عشقی بود که سال‌ها پیش‌تر مریم فرخ‌نیا در دلش نهاده بود.