صدای شکستن استخوان

اخیراً بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد در کشوری مثل ایران، افرادی که کمتر از ۱۶۷ دلار در ماه درآمد داشته باشند، زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. یعنی -اگر نرخ دلار را یازده هزار تومان در نظر بگیریم- خط فقر برای هر شخص ایرانی، حدود یک میلیون و هشتصد و چهل هزار تومان است.
طبق آمارها، متوسط جمعیت هر خانوار شهری ایران ۳.۳ نفر و هر خانوار روستایی ۳.۴ نفر است.‌ با این حساب هر خانواده ایرانی که در شهر زندگی می‌کند، می‌بایست ماهیانه شش میلیون تومان عایدی داشته باشد تا روی خط فقر زندگی کند!
این آمار وقتی تکان‌دهنده می‌شود که بدانیم درآمد خانوارهای ایرانی (خاصه در روستاها) چقدر است:
مرکز آمار ایران می‌گوید متوسط درآمد ماهیانه هر خانوار شهری در سال گذشته (نود و هفت)، سه میلیون و ششصد و سی هزار تومان؛ و برای هر خانوار روستایی، یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان بوده است (البته از آنجایی که ده درصد جمعیت کشور در پایتخت ساکن شده‌اند و درآمد پایتخت‌نشینان فاصله قابل ملاحظه‌ای با دیگر شهرهای ایران دارد، می‌بایست وضعیت واقعی شهرهای ایران را بدون تهران در نظر گرفت)…
چطور با صدای شکستن استخوان این همه آدم می‌توان خوابید؟

عکس از علی یعقوبی @ali.yaghoubii