هنر تجسمی

صدای شکستن استخوان

صدای شکستن استخوان

مرکز آمار ایران می‌گوید متوسط درآمد ماهیانه هر خانوار شهری در سال گذشته (نود و هفت)، سه میلیون و ششصد و سی هزار تومان؛ و برای هر خانوار روستایی، یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان بوده است.

ناصر رمضانی

ناصر رمضانی

ناصر رمضانی، راویِ جستجوگر، وفادار، خیال‌پرداز و انتقادگر بندرانزلی است. شهری کوچک اما پرآوازه که چهار دهه است نقاش را رها نکرده و در تمام آثارش حضوری حذف‌ناشدنی داشته است.

حقیقت در هنر امروز گیلان

حقیقت در هنر امروز گیلان

رویاروییِ زهرا امیریگانه با «حقیقت»، مواجهه‌ای شکوه‌گر، اعتراض‌آمیز، تلخ‌دهان و همچنان آرام (همچون خوی خودش) است. او مدام به شهر خود می‌اندیشد و با عتاب و مراقبتی زنانه، شهری که هست را برای غریبه بودن با آنچه «بود» و «می‌بایست باشد» سرزنش می‌کند.

محمد روشن

محمد روشن

در گوشه‌ای از خانه‌ی محمد روشن و شکوه اداره‌چی – که همچون بوستان متن و کتاب است در قلب پایتخت- این تابلوی رنگ روغن، در ارتفاعی نامعمول، قرار گرفته است؛ کار حبیب محمدی، نقاش محبوب و بداقبال گیلانی، در سال سی و دو.

عالیجنابِ نقاش

عالیجنابِ نقاش

ما هیچ‌وقت این صحنه را دوباره نخواهیم دید. نه آن موج‌های خیال‌انگیزی که خود را بر پیکر مُل می‌کوبیدند؛ نه مکعب‌های سنگی سیاه‌رنگ؛ نه جدال پایان‌ناپذیرِ قایق و ماهیگیر با دریای بخشنده و بی‌رحم.

پرسش از هنر

پرسش از هنر

برای چند نفر از ما مهم است که تابلویی اصل از آثار نقاشان چیره‌دست انزلیچی را بر دیوار خانه‌مان داشته باشیم؟ تابلویی که شهر محبوبمان را به تصویر کشیده و فقط یکی از آن وجود دارد!

گرافیک شهری

گرافیک شهری

از اواخر دهه‌ی شصت، نابسامانی گرافیک شهری ایران آغاز شد و پس از رواج نرم‌افزارهای کامپیوتری، به یک بحران بصری در خیابان‌های کشور تبدیل گردید. بیش از همه، سردر مغازه‌ها بود که با حمله‌ی فونت‌های بی‌هویت و پرایراد کامپیوتری مواجه شد.

به نقاشی شهر نگاه کن

به نقاشی شهر نگاه کن

معتقدم خیلی از شهردارانی که هم فقر استتیک دارند و هم دغدغه‌ی زیباسازی، با درست نگاه کردن به آثار مناظر شهری نقاشان می‌توانند بسیار بیاموزند.

ابوالحسن‌ محمدرضایی

ابوالحسن‌ محمدرضایی

ده‌ساله بودم که ابوالحسن‌خان محمدرضایی، معلم نقاشی‌ام شد. دو روز در هفته، روی چهارپایه‌ چوبی دکان کوچک نقاشی‌اش می‌نشستم و آبرنگ می‌آموختم. برایم نقاشی فراتر از سرگرمی بود.

عکسی از کسرائیان

عکسی از کسرائیان

این عکس را نصرالله کسرائیان، عکاس بزرگِ مردم‌نگاری ایران، از فراز پل انزلی گرفته است (در دهه‌ی چهل شمسی).

  • 1
  • 2