عدالت

صدای شکستن استخوان

صدای شکستن استخوان

مرکز آمار ایران می‌گوید متوسط درآمد ماهیانه هر خانوار شهری در سال گذشته (نود و هفت)، سه میلیون و ششصد و سی هزار تومان؛ و برای هر خانوار روستایی، یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان بوده است.

زیرِ زیرِ خط فقر

زیرِ زیرِ خط فقر

نمایندگان مجلس می‌گویند خط فقر در تابستان اخیر به ۶ میلیون تومان رسیده است و نیمی از مردم ایران در فقر مطلق به سر می‌برند.

مدرسه

مدرسه

من هیچ‌وقت به مدرسه علاقه نداشتم. هرچند به قول معلم‌ها همیشه درسم خوب بود و همه‌‌ی آن نمرات عالی که تلاشی برایشان نکرده بودم، بیزاری مرا بی‌اعتبار می‌کردند.

دادگری و خرد

دادگری و خرد

فزون از خرد نیست اندر جهان
فروزنده‌ی کهتران و مهان
هر آن کس که او شاد شد از خرد
جهان را به کردار بد نسپرد