فعالیت مدنی

به جای سد

به جای سد

تابستان امسال وقتی با تلاش فعالان اجتماعی و دوستداران میراث طبیعی ایران، جشن آغاز ساخت «سد لاسک» لغو شد و پروژه به تعویق افتاد، خاطر یکی از نمایندگان گیلانی مجلس آشفته شد و گفت: «عده‌ای بشکن نزنند که حرفشان به کرسی نشسته زیرا چنین خبری نیست.»

اتاق روشن

اتاق روشن

تجربه‌ی نشست‌های جشنواره‌ی اتاق روشن انزلی، خلاف آمدِ انتظارم نبود. همچنان حضور جامعه‌ی دانشگاهی انزلی (با چند رشته‌ی مرتبط با موضوع بحث‌ها) و مشارکت جامعه‌ی مهندسی (با بیش از هفتصد عضو رسمی در تشکل صنفی نظام مهندسی انزلی) بسیار کمرنگ و ناامیدکننده بود.