زن در جامعه گیلان

کیفیت حضور زنان در جامعه گیلان را می‌توان به عنوان نمونه‌‌ی الگویی موفقی از تعامل پایدار جنسیتی در بافتار فرهنگ ایرانی معرفی کرد. خاصه اینکه پایه‌های این موفقیت، در سنت کهن روستاییان این دیار گذارده شده است‌. یکی از گواهی‌های در دسترس این ادعا (که پیش‌تر نیز بسیار درباره‌‌اش نوشته‌ام) زنان فروشنده گیلان هستند‌. این پیشه‌وران پرشمار، طیف وسیعی با شباهت‌های متعددند که از قلب روستا و بازارهای متحرک روستا-شهری تا مراکز اقتصادی شهرهای گیلان پراکنده‌اند‌. از پسِ رفتار ظریف و چیره‌دستانه‌ی آنان در تناسب با توانایی‌های خود و محدودیت‌های جامعه (بخصوص آنجا که مدیریت کسب‌وکار نیز برعهده خودشان است) خرده‌فرهنگ ویژه‌ای متولد شده که نیازمند مستندنگاری جدی است. به همین مراد، از چندی پیش دست به کار جمع‌آوری مجموعه‌ عکسی با موضوع «زنان فروشنده گیلان» شده‌ام که امیدوارم در نهایت امر، با متن‌های پیوست خود، تصویر چندوجهی و کاملی از این موضوع به دست دهد.
اگر شما هم عکاسی می‌کنید و در آرشیوتان عکسهایی با این سوژه هست، لطفاً برایم بفرستید.

عکس بالا را @maahtamim در ماسال گرفته است. از زنی که نان محلی می‌فروشد.