سینمای مستند

در هاشور چه ببینیم؟

در هاشور چه ببینیم؟

«هاشور» یک پلتفرم آنلاین نمایش فیلم است که بصورت ویژه بر روی فیلم‌های مستند و تجربی متمرکز بوده است. اگرچه تعداد مستندهای این مخزن از هر پلتفرم ایرانی دیگری بیشتر است اما به دلیل نداشتن سیستم امتیازدهی و ارزش‌گذاری فیلم‌ها در آن، پیدا کردن فیلم خوب و تماشایی، کار ساده‌ای نیست. در فهرست اولیه زیر…

جشنواره‌های سینمای مستند

جشنواره‌های سینمای مستند

این فهرستی است از مشهورترین جشنواره‌های سینمای مستند در جهان. از جشنواره‌هایی که مختص این نوع سینما است تا آن‌ها که بخشی را به فیلم مستند اختصاص داده‌اند. بعضی تاریخ‌ها بسته به سیاست جشنواره‌ها ممکن است متفاوت از چیزی شود که در زیر آمده است. سعی می‌کنم این فهرست، روزآمد بماند و جشنواره‌های نو به آن افزوده شوند.

لینکدین برای سینماگران

لینکدین برای سینماگران

لینکدین بزرگترین شبکه متخصصان و کسب و کارها در جهان است که صدها میلیون عضو دارد. لینکدین مأموریت خود را «متصل‌ساختن متخصصان جهان به هم» تعریف کرده تا آنها را سازنده‌تر و موفق‌تر کند.

گفتگو با ژان میشل فرودون (منتقد مطرح فرانسوی و سردبیر سابق کایه‌دو‌سینما) دربارۀ کریس مارکر

گفتگوکننده: محمدرضا فرزاد فرزاد: به عنوان سئوال نخست، چرا کریس مارکر هیچ وقت فیلم داستانی نساخت؟فرودون: فکر می‌کنم این سئوال بحث برانگیزی است که چرا مارکر هیچ وقت فیلم داستانی نساخت؛ البته او یک فیلم بلند داستانی ساخت اما همواره از ابزار سینما بدون در نظر گرفتن الگوهای سینمایی موجود برای اهداف شخصی خود بهره…

فیلم‌مقاله*: معضلات، تعاریف و الزامات متنی

نویسنده: لائورا راسکارولیمترجم: محمدرضا فرزاد عبارت “فیلم‌مقاله” به واسطۀ فراوانی اخیر مستندهای “جدید” خودبازتابنده، شخصی و غیرمعمول با بسامد فزاینده‌ای در متن یادداشت فیلم‌ها و پژوهش‌های سینمایی روبرو شده است. پل آرتور در مقاله‌ای دربارۀ این پدیده که خود “یورش اخیر فیلم مقاله ها” تعریفش می‌کند، چنین می‌نویسد:” مقاله که لعابی از آمیزۀ تاریخ شخصی، ذهنی…