یادی از یک بنا

2020-08-03
0 min read

چند عکس از اولین ساختمان اداری بندرگاه نوین انزلی که چند سال پیش، مزاحمِ طرح‌های توسعه‌ی بندر تشخیص داده شد و به فرمان مدیران وقت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از صحنه روزگار محو گردید. نه از سنگ اعتراضی برآمد، نه از نگاهبانان میراث فرهنگی و مسئولین محلی.‌
عزیز طویلی تاریخ احداث این بنای ساده اما هویتمند‌ و به‌قاعده را پیش از هزار و دویست و هشتاد شمسی می‌دانست که احتمالا در دوره پهلوی اول نیز تغییراتی در نما و عناصر تزئینی آن اعمال کرده‌ بودند.

عکس از مجید صیادنورد